PARTNERZY BIZNESOWI
Organizacja Enactus funkcjonuje i rozwija swoją działalność dzięki zaangażowaniu sponsorów, patronów i organizacji wspierających. Sieć partnerów Enactus obejmuje kilkaset wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji – odpowiedzialnych liderów biznesu.Zapraszamy do pierwszego kontaktu drogą mailową na jeden z adresów:
enactus@put.poznan.pl lub enactusput@gmail.com

Kluczowe obszary korzyści dla partnerów to:

 • Employer Branding
 • Wzmocnienie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i odpowiedzialnej marki wśród obecnych oraz przyszłych pracowników
 • Możliwość zaangażowania pracowników w projekty Enactus
 • Udział pracowników i menedżerów w towarzyszących wydarzeniach specjalnych, np. szkolenia i finale konkursu
 • Talent Recruitment
 • Aktywna obecność w środowisku akademickim
 • Wsparcie procesu rekrutacji i selekcji
 • Dostęp do bazy CV najzdolniejszych studentów
 • Corporate Social Responsibility
 • Rozwój poczucia społecznej odpowiedzialności wśród przyszłych liderów
 • Wpływ na poprawę jakości życia lokalnych społeczności
 • Promocja etyki w biznesie
 • Integracja firmy z pozytywnymi wartościami promowanymi przez Enactus
 • Networking
 • Przynależność do grona partnerów Enactus – wiodących światowych marek, fundacji oraz lokalnych firm i organizacji – odpowiedzialnych liderów biznesu