O ZESPOLE

Jesteśmy grupą młodych, ambitnych, pełnych pasji i zaangażowania studentów Politechniki Poznańskiej, którzy w ramach międzynarodowego programu Enactus realizują projekty opierające się na koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
Każdego dnia z uwagą obserwujemy otaczającą nasz rzeczywistość. Potrafimy słuchać i rozmawiać, dzięki czemu nie są nam obce problemy drugiego człowieka. Tam gdzie inni widzą przeszkody - my dostrzegamy możliwości. Podejmujemy wyzwania będące odpowiedzią na realne potrzeby otaczającej nas społeczności. Wiemy, czym jest idea zrównoważonego rozwoju. Ekologia, przedsiębiorczość, człowiek - wiemy na czym polega współistnienie tych pojęć.
Z pomocą doradców biznesowych i opiekunów naukowych tworzymy modele biznesowe. Raz do roku przedstawiamy efekty naszej pracy na ogólnopolskim konkursie Enactus Poland Competition. Jury konkursu, w którym zasiadają prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy i menedżerowie największych firm w Polsce, wybiera najlepszy zespół, który reprezentuje Polskę podczas Enactus WordCup.

CZYM JEST ENACTUS?

ENACTUS POLAND NATIONAL COMPETITION 2016

ENACTUS POLAND NATIONAL COMPETITION 2016 FLASHBACK

Członkowie zespołu

Media