O Enactus Worldwide

Enactus (do 2012 – SIFE) jest inicjatywą, w której obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego spotykają się z liderami przyszłości – zdolnymi i aktywnymi studentami. Te trzy grupy dążą wspólnie do pobudzenia przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej wybranych środowisk. Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują projekty edukacyjne. Kierując się zasadami etyki, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności. Ponadto projekty Enactus prowadzone są w kierunku realizacji Global Sustainable Goals (SDG) zgodnie z ogólnoświatową polityką rozwoju Enactus. Nauka i przekazywanie informacji nie są jedynymi celami programów Enactus. Podjęte działania powinny prowadzić do konkretnego, mierzalnego wyniku, tzn. mieć wpływ na sytuację ekonomiczną oraz status finansowy jednostek i grup. Działania zespołów Enactus powinny zaowocować np. powstaniem nowych przedsiębiorstw, naprawą sytuacji istniejących już spółek lub poprawą sytuacji lokalnej społeczności.
We live our values of passion, innovation, integrity and collaboration in all that we do.
Państw
36
Partnerów i sponsorów
550
Uczelni wyższych
1710
Aktywnych studentów
70500